logo nanoSoft

Firma ing. Peter Plesník, nanoSoft

Od 1.3.2004 prevázdkujem živnosť. Jej hlavnou naplňou je výroba špeciálných počítačov a zariadení pre spracovanie informácií. Popri tom ešte spravujem počítačové siete. Keďže stále fungujem ako učiteľ mám snahu využiť to i v podnikaní v oblasti školení práce s počítačom. Zatiaľ poslednou aktivitou je vytváranie stavebníc pre prácu s mikropočítačmi a vytváranie programovaných kurzov pre samoštúdium problematiky mikropočítačov.

Hlavná stránka