PSH01 Programovateľný časovač

Prvé moje stretnutie s jednočipovými mikropočítačmi a moje prvé komplexne vyriešené zariadenie po obvodovej aj programovej stránke. Prvotná požiadavka znela zrealizovať elektronické zariadenie pre spínanie školského zvonenia. Po zvážení všetkých pre a proti vzniklo zaradenie s nasledovnými technickými parametrami:

Realizačné poznámky

Zariadenie bolo vyvíjané roku 1987. Existovali dve možnosti ako požadovanú funkciu realizovať. Prvá klasická spočívala v použití bežne dostupných obvodov TTL malej a strednej integrácie. Pre bežné digitálne hodiny sa takéto zapojenia používali. Potreba spínať výstup v určitých časoch by ale priniesla pomerne značný počet ďalších obvodov, čo by hodne predražilo zariadenie a taktiež by značne skomplikovalo obvodový návrh. V tom čase Tesla Piešťany zlacnila svoje nové výrobky a preto padlo rozhodnutie pokúsiť sa využiť modernú súčiastku mikroradič MHB8748.

Obvodové riešenie s mikroradičom je jednoduché a bolo vyvinuté a odskúšané za niekoľko dní. Podstatne náročnejšia časť bol vývoj programu. Jediné vývojové zariadenie, ktoré sa podarilo zohnať bol kamarátov ZX-Spectrum ku ktorému mal urobený adaptér troch osem bitových portov s 8255. K tomuto som na kontaktnom poli pridrôtoval 1KiBy statickej RWM tvorenej dvoma obvodmi MHB2114 a urobil som to tak, aby sa zo Spektra dal program do tejto pamäte vložiť a potom spustiť v externej pamäti 8748. To bol môj prvý pomerne primitívny emulátor 8048.

Ešte horšie to bolo s vývojom programu. Nexistoval žiaden prekladač asembleru 8048 pre ZX Spectrum a tak som programoval priamo v strojovom kóde. Rozchodiť len programovú obsluhu dipleja trvalo niekoľko týzdňov. Napriek značným problémom sa podarilo doviesťcelú vec do zdárneho konca. Dodnes pre túto verziu neexistuje zdrojový assemblerovský program.

PSH 01 v chode

I keď ich trochu ohlodal zub času - prepínače sa použili niekde inde, klávesnica sa miestami odlepila, hodiny sú stále funkčné.

Montáž zákazníkovi sa nakoniec nekonala. Mezdičasom spínanie rozvrhu bolo vyriešené opravou pôvodných kyvadlových hodín a tak celé zariadenie zostalo nevyužité. Bol postavený ešte jeden exemplár ktorý slúžil na SPŠE v Starej Turej ako aplikačná ukážka mikroradiča 8048. Jednočipové mikroradiče sa mi však tak zapáčili, že som sa rozhodol pokračovať vývojom poriadneho vývojového prostriedku. Ale to už je ďalšia kapitola o mojej diplomovej práce.

Hlavná stránka