logonanoSoft2.gif, 1 kB

Súťaže Zenit

Už osem rokov vytváram zapojenia pre súťaž ZENIT v elektrotechnike na krajkej úrovni. V roku 2007 som vytvoril súťažné zapojenie aj pre celoštátne kolo tejto súťaže.

Vždy to bolo nejaké jednoduché zapojenie s mikroradičom. Súťažiaci podľa zadanej schémy vytvárajú vlastný návrh plošného spoja. Tento potom prekreslia nechajú vyleptať a nakoniec osadia a oživia. Sútaž zvyčajne trvá dva dni a uskutočnuje sa na Zadruženej strednej škole elektrotechnickej, kde pracujem.

Ak vás azujímajú konkrétne úlohy vyberte si z ponuky vľavej časti.

Hlavná stránka